top of page

PAPA TEST

Updated: Nov 27, 2022

Predstavlja skrining metodu kojom se sa površine dostupnog dela grlića uzimaju ćelije radi mikroskopke analize i identifikacije potencijalnih patoloških stanja i oboljenja grlića. Preporučuje se seksualno aktivnim ženama od 21 godine života, ili 3 godine od započinjanja polnih odnosa, pa do 65 godina, nakon čega se žena sa prethodno urednim nalazima može smatrati nisko rizičnom za razvoj maligniteta grlića.


Slika za Ginekoblog, dr Aleksandar Babić, Ginekolog Novi Sad, Ginekološki pregled
PAPA bris, Ginekoblog

Uslovi za uzimanje PAPA brisa koje treba razmotriti su: da se ne uzima u periodu menstrualnog krvarenja, da žena nema odnose u prethodnih 24-48h, da regija grlića nije pod upalnim procesom. Pacijentkinja se postavlja u uobičajeni položaj za ginekološke preglede. Nakon uvođenja spekuluma u vaginu neophodno je adekvatno vizuelno identifikovanje grlića u celini, tj. pre svega takozvane transformacione zone, koja predstavlja površinu grlića na kojoj se smenjuju pločasto slojeviti i cilindrični epitel. To je ujedno i mesto koje pogoduje za infekciju HPV virusima, koji su odgovorni za većinu malignih promena ove regije. Uzima se uzorak sa spoljne površine grlića, ili ektocerviksa i uzorak iz kanala grlića, tj. endocerviksa.

PAPA test kao skrining metoda ima svoja ograničenja, iako se procenjuje da je tokom primene ovog testa došlo do smanjenja ukupne učestalosti oboljevanja od karcinoma grlića za oko 50%. Smatra se da tačnost PAPA testa ide do 70% u najboljem slučaju, a da je u oko 30% novonastalih dijagnostikovanih slučajeva karcinoma PAPA test bio lažno negativan (izvor Medscape). Svakako veliki deo obolelih od karcinoma grlića čine žene koje se ne javljaju na kontrolne ginekološke preglede.

Ukoliko se analizom PAPA brisa uoče abnormalnosti ćelija može se uraditi dodatna dijagnostika (kolposkopija i/ili ciljana biopsija). S obzirom da je u većini malignih promena na grliću identifikovano i prisustvo HPV virusa, može se u određenim slučajevima raditi HPV tipizacija.


Tipovi PAPA nalaza

Uredan PAP nalaz obično se danas označava sa skraćenicom NILM (Negativno na Intraepitelnu Leziju i Malignitet).

Abnormalnosti PAP nalaza mogu biti različitog stepena i značaja. U većini slučajeva zahtevaju dalju dijagnostiku i praćenje. To su uglavnom:

ASC-US - predstavlja najčešći neuredan nalaz. Označava postojanje atipičnih skvamoznih ćelija (ASC), neodređenog značaja (US - unknown significance). Ove ćelije mogu biti zahvaćene promenama izazvanim HPV virusom, ali i drugim infekcijama.

L-SIL - skvamozna intraepitelna lezija (SIL) niskog (Low) stepena. Kod ovog nalaza zahvaćene ćelije epitela su više izmenjene i uglavnom potiču iz donje trećine sloja epitela. Ovaj nalaz se u nekim slučajevima može i spontano zalečiti, tj. bez neke intervencije, ili terapije izgled ćelija i PAPA nalaz se vraćaju u normalu, mada može često i da napreduje prema težim promenama.

H-SIL - skvamozna intraepitelna lezija višeg (High) stepena. Predstavlja promene koje dalje napreduju, izmenjene ćelije zauzimaju veći deo debljine epitela i promene će češće napredovati ka prekancerskim promenama i samom karcinomu.

ASC-H - gde H označava da se u nalazu ne mogu isključiti promene visokog stepena, a koje bi spadale u H-SIL grupu nalaza.

AGC - predstavlja atipične ćelije poreklom iz kanala grlića, što može ukazivati na mogućnost postojanja nekog patološkog procesa u dubljim delovima tkiva, koja se teže prate.

Ukoliko se nakon uzimanja PAPA testa pojavi neki od ovih neurednih rezultata treba se javiti ginekologu, koji će odrediti dalje korake u dijagnostici, lečenju i daljim kontrolama.

404 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page