top of page

 

 

 

 

 

 

dr Aleksandar Babić

specijalista ginekologije i akušerstva                                                                                                        

   Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio 2008. god.

   Kao lekar u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći radio do 2013. u Domu zdravlja Bač.

   Master studije zdravstvenog menadžmenta u Beogradu završio 2012 godine. Na predmetu Marketing u zdravstvu odbranio master tezu „Strategije komunikacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“.

   Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva položio u januaru 2017. u Novom Sadu. Tokom specijalizacije završio kurs I kategorije „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u Zagrebu 2016. i položio završni ispit u Nacionalnoj školi za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju na GAK „Narodni front“ u Beogradu 2016. Prisustvovao brojnim kongresima i edukacijama iz oblasti ginekologije i akušerstva.

   Od februara 2017. do novembra 2022. radio u službi zdravstvene zaštite žena u Domu zdravlja Novi Sad. Od novembra 2022. zaposlen u New Hospital bolnici.

   Tokom 2023. sertifikovao se za edukatora prenatalne i perinatalne psihologije i psihološku podršku u trudnoći i trudnoći nakon gubitka.

   Licencirani predavač prve pomoći.

   Govori engleski, služi se i nemačkim jezikom.

dr Aleksandar Babić ginekolog, Novi Sad
bottom of page