top of page

BIOPSIJA GRLIĆA MATERICE

Updated: Aug 21, 2021

Predstavlja dijagnostičku, a nekada istovremeno i terapijsku proceduru kojom se sa grlića uzima uzorak tkiva koji se šalje na patohistološki pregled. Indikovana je kod promena na grliću koje se identifikuju tokom redovnih ginekoloških pregleda (najčešće je to neuredan PAPA nalaz, ili sumnjiv kolposkopski nalaz, polipi, „ranice“ i druge sumnjive promene).


Slika za Ginekoblog, dr Aleksandar Babić, Ginekolog Novi Sad, Ginekološki pregled
Biopsija grlića materice, Ginekoblog

Postupak i položaj pacijentkinje je kao i pri redovnom pregledu. Sama procedura zavisi od veličine promene i procene lekara – može se raditi klasična „punch“ biopsija kleštima, ili savremenija metoda npr. laserom, ili radio – frekventnim nožem. Najbolje je kada se mesto sa kojeg se uzima uzorak odredi kolposkopijom, tj. pregledom grlića posebnim mikroskopom nakon prebojavanja površine grlića rastvorom 3% sirćetne kiseline i Lugolovim rastvorom. Na ovaj način se tačnije odredi regija sa kojeg se ciljano uzima uzorak. Na kraju procedure se iz cervikalnog kanala uzima uzorak sluzokože koji se sa ostalim materijalom uzetim sa površine grlića šalje na analizu (endocervikalna kiretaža).

Za sam postupak obično je dovoljna neka od metoda lokalne anestezije, mada se može po potrebi koristiti i kratkotrajna intravenska anestezija (ako je veća površina i dijagnostičko/terapijska procedura).

Nakon intervencije moguća je sukrvičava sekrecija iz vagine koja obično traje 1-2 nedelje. Za to vreme treba izbegavati vaginalete, tampone i nezaštićene odnose. Može se javiti bolnost par dana i vrlo retko teže komplikacije (npr. jače krvarenje, infekcija).

U zavisnosti od rezultata analize uzetog tkiva zavise i dalje dijagnostičko – terapijske procedure.

338 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page