top of page

Psihološka podrška budućim roditeljima u trudnoći i trudnoći nakon gubitka 

Happy pregnant women are talking together at antenatal class at the hospital..jpg

Značaj psihološke podrške u trudnoći

Kratak pregled

   Podaci iz različitih studija pokazuju sledeće:

  • 8-12% trudnica razvije depresiju u trudnoći. Po nekim studijama taj procenat ide i do 30%.

  • Ako je trudnica izložena većem stresu veći je rizik za pojavu problema u ponašanju i mentalnom zdravlju dece kasnije u životu.

  • Stres majke može imati nepovoljan uticaj na neurološki i kognitivni razvoj bebe, afektivne i psihijatrijske poremećaje (Van den Bergh 2017.).

  • Povećana izloženost stresu može biti povezana sa razvojem manje debljine moždane kore kod beba i većoj sklonosti ka razvoju depresije u adolescentnom periodu (Davis et al, 2019) .

     Zašto psihološka podrška u trudnoći?

     Mentalni odbrambeni sistemi postaju oslabljeni tokom trudnoće/porođaja.

     Trudnoća može biti usamljen period, a strahove i nesigurnosti treba sa nekim podeliti.

     U praksi, čak ni dobri prijatelji nekad nisu dobri slušaoci.

     Mogu se javiti ambivalentna i uznemirujuća osećanja prema sopstvenoj trudnoći.

     Mogu se aktivirati duboke lične nesigurnosti i traume iz prošlosti.

     Razgovori sa prijateljima, partnerom, ili okolinom često nisu mogući, ili nema razumevanja prema onome sa čime se trudnica sreće i bori.

     Trenutno zdravstveni sistem nije fokusiran na psihološke probleme trudnica, već više ka praćenju fizičkih karakteristika trudnoće.

     Sve trudnice koje brinu o svojoj trudnoći imaju korist od psihološke podrške. Posebnu korist imaju osetljive i ranjive grupe trudnica: trudnice koje pate od depresije i anksioznosti, koje su u konstantnom stresu, trudnice sa ranijim gubitkom trudnoće, žene sa nerešenim odnosima sa roditeljima, ili partnerom, samohrane majke, žene iz postupaka vantelesne oplodnje, veoma mlade trudnice…

 

     Prednosti psihološke podrške:

     Manja je mogućnost razvoja postporođajne depresije.

     Smanjuje se broj prevremenih porođaja i carskih rezova.

     Bolja je povezanost između majke i bebe koja se razvija još tokom trudnoće.

     Veće je samopouzdanje i samostalnost u brizi oko bebe.

     Mogu se savladati sopstvene traume i nesigurnosti iz prošlosti i detinjstva.

Saznajte više na Blogu...

Happy pregnant women are talking together at antenatal class at the hospital._edited.jpg
A wooden figure of a woman with a void inside in the shape of a child. The concept of the

Podrška u trudnoći nakon gubitka

Kratak pregled

     Za roditelje koji su doživeli gubitak bebe psihološka podrška u novoj trudnoći može biti korisna kao sredstvo za potvrdu prava na tugovanje, kao pomoć u suočavanju sa gubitkom i jednostavno - pružanje nade u novoj trudnoći.

     Nekada tek na ovaj način oni razumeju da su njihova osećanja normalan odgovor na ono što se dogodilo.

     Kroz podršku, a posebno rad u grupi roditelji shvataju da nisu sami, što je jedan od ključnih faktora poboljšanja emocionalnog stanja. Tokom psihološke podrške roditelji slobodno mogu da pričaju o gubitku, kao i strahovima koje imaju u vezi nove trudnoće, da li će sve biti u redu i da li će se u novoj trudnoći gubitak ponoviti.

     Pravi fokus je svakako aktuelna trudnoća, nerođena beba i povezivanje s njom. Roditelji stiču poverenje i dele svoje priče o izgubljenoj bebi dok uče načine na koje da upoznaju svoju novu nerođenu bebu i da se nose sa anksioznostima, depresijom, društvenim problemima, porodičnim i drugim situacijama nakon gubitka.

     Roditelji nakon gubitka pokazuju ranjivost te psihološka podrška predstavlja način da se anksioznosti normalizuju, bolna osećanja prepoznaju, a roditelji dobiju podršku. Ukoliko se radi o grupi takvih roditelja ta podrška postaje i međusobna.

     Psihološka podrška nakon gubitka pomaže roditeljima da nastave svoj odnos sa preminulom bebom dok se pripremaju za dolazak nove i primećeno je da to smanjuje rizik od depresije.

     Roditeljima je potrebno bezbedno mesto gde  mogu razgovarati o svojim strahovima i anksioznostima u otvorenom i brižnom okruženju, gde će moći da se podele osećanja i prenose misli, a koje mogu da sakriju od svojih prijatelja, ili šire porodice, ukoliko od njih ne dobijaju adekvatnu podršku.

     Argument u korist psihološke podrške u trudnoći nakon gubitka je da roditelji nude i dobijaju razumevanje, informacije i podršku na način na koji lekari u redovnom radu, porodica, ili prijatelji nisu u mogućnosti to da pruže.

Saznajte više na Blogu...

bottom of page