top of page

PTNG (Podrška u Trudnoći Nakon Gubitka)

Updated: Nov 23, 2023

TRUDNOĆA NAKON GUBITKA - UVODNE REČI (link)


Psihološka podrška tokom trudnoće nakon gubitka igra ključnu ulogu u pomoći ženama i parovima da se nose s emocionalnim izazovima i stresom koji prate takvu tešku situaciju. Gubitak trudnoće, bilo da je reč o spontanom gubitku trudnoće, mrtvorođenju, ili drugim komplikacijama, predstavlja duboko emocionalno iskustvo koje može ostaviti dugotrajne posljedice na mentalno zdravlje i emocionalno blagostanje budućih roditelja. Evo nekoliko ključnih razloga zašto je psihološka podrška tako važna u tim situacijama:
Pomoć u suočavanju s tugom i gubitkom: Gubitak trudnoće izaziva duboku tugu, žaljenje i emocionalni bol. Psihološka podrška pruža siguran prostor gde trudnica, ili par mogu izraziti svoje osjećaje i procesuirati svoju tugu. Edukator prenatalne i perinatalne psihologije može pomoći u pružanju podrške u takvim situacijama, pomažući ljudima da razumeju i prihvate svoja osećanja.

Smanjenje anksioznosti i stresa: Trudnoća nakon gubitka može biti ispunjena anksioznošću i strahovima od ponovnog gubitka. Psihološka podrška pruža alate za suočavanje sa strahovima i stresom te pomaže u smanjenju anksioznosti. Edukatori prenatalne i perinatalne psihologije mogu pomoći u upravljanju teskobom i olakšavanju trudnoće i po potrebi uputiti trudnicu, ili par psihologu.

Poboljšanje komunikacije i partnerskih odnosa: Gubitak trudnoće može stvoriti pritisak na odnos između partenra. Psihološka podrška može pomoći parovima da bolje komuniciraju, podržavaju jedno drugo i zajedno se nose s gubicima. Rad sa edukatorom prenatalne i perinatalne psihologije može pomoći paru u izražavanju svojih osećanja i potreba, te u rešavanju međusobnih konflikata.

Priprema za trudnoću nakon gubitka: Trudnoća nakon gubitka može biti ispunjena strahovima i nesigurnostima. Psihološka podrška pomaže trudnicama da se bolje pripreme za trudnoću, prateći njihovu emocionalnu dobrobit i podržavajući ih u pogledu medicinskih pregleda i procedura koje su potrebne.

Smanjenje rizika od perinatalne depresije i anksioznosti: Žene koje su doživele gubitak trudnoće imaju povećan rizik od razvoja perinatalne depresije i anksioznosti tokom trudnoće, ili nakon porođaja. Psihološka podrška može pomoći u prepoznavanju simptoma i pružanju odgovarajuće terapije kako bi se smanjio rizik od ovih problema.

Promocija emocionalnog zdravlja deteta: Emocionalno zdravlje majke ima snažan uticaj na emocionalni razvoj deteta tokom trudnoće i nakon rođenja. Pružanjem psihološke podrške majci, podstiče se i bolje emocionalno zdravlje nerođenog deteta.

Na kraju, psihološka podrška tokom trudnoće nakon gubitka ima za cilj pomoći trudnicama i parovima da se nose s emocionalnim izazovima, ojačaju svoje emocionalno blagostanje i pripreme se za zdravu trudnoću i porođaj. To je važan korak prema procesuiranju gubitka, premošćivanju emocionalnih prepreka i stvaranju sigurnog i podržavajućeg okruženja za buduće roditelje i njihovu decu.


O ponavljajućem (habitualnom) gubitku trudnoće možete pročitati OVDE.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page