top of page

PRIMENA ASPIRINA U TRUDNOĆI

Updated: Sep 22, 2023

Aspirin je široko poznat lek čija je primena u trudnoći i kliničkoj praksi i dalje različito zastupljena. Niske doze aspirina našle su primenu tokom trudnoće najčešće za sprečavanje, ili odlaganje početka preeklampsije. Ostale indikacije u kojima je aspirin razmatran su: rani gubitak trudnoće i mrtvorođenje, smanjenje rasta bebe, prevremeni porođaj. Prema preporukama SZO iz 2011. predlaženo je da se niske doze aspirina mogu primenjivati u trudnoći, najbolje sa početkom terapije pre 20. nedelje trudnoće, a u situacijama postojanja ranije preeklampsije, dijabetesa, hronične hipertenzije, bolesti bubrega, autoimunih bolesti i multiplih trudnoća.


Slika za www.draleksandarbabic.com, dr Aleksandar Babić, Ginekolog Novi Sad, Ginekološki pregled
Primena aspirina u trudnoći, dr Aleksandar Babić

Prema savremenim preporukama (npr. ACOG) prevashodno se upotreba aspirina odnosi na prevenciju preeklampsije. Pri odluci o uvođenju aspirina u terapiju vodi se računa o stepenu rizika od preeklampsije prema prisustvu jednog ili više faktora visokog rizika:

- hipertenzivna bolest i preeklampsija u prethodnoj trudnoći,

- hronična bolest bubrega,

- dijabetes tip 1, ili tip 2,

- hronična hipertenzija,

- autoimune bolesti (sistemski lupus, antifosfolipidni sindrom);

ili više od jednog umerenog faktora rizika:

- prva trudnoća,

- dob majke od 40 godina ili starija,

- indeks telesne mase veći od 35,

- porodična istorija preeklampsije,

- višeplodna trudnoća,

- dugogodišnji period (10 god.) od prethodne trudnoće.


Rizici upotrebe


Sprovedena ispitivanja i studije u odnosu na korišćenje aspirina u trudnoći su pokazale da kod trudnica nema povećanja obima krvarenja tokom i nakon porođaja, niti povećanog rizika od odvajanja posteljice. Kod beba nije pronađena ni jasna veza između korišćenja niskih doza aspirina (60-150 mg) i rizika od urođenih anomalija, niti drugih štetnih efekata na plod. Tkođe određene meta-analize nisu utvrdile povećan rizik od intrakranijalnog krvarenja novorođenčadi, ili drugih neonatalnih hemoragijskih komplikacija. Američka FDA navodi da bi u retkim slučajevima primena aspirina u drugoj polovini trudnoće mogla dovesti do smanjene količine plodove vode, stanja koje može biti reverzibilno nakon prestanka uzimanja aspirina.


Kontraindikacije


Postoji nekoliko apsolutnih kontraindikacija za terapiju aspirinom. To je pre svega alergija na aspirin (npr. Urtikariju), ili preosjetljivost na druge salicilate. Zbog moguće unakrsne osetljivosti između aspirina i NSAIL (nesteroidnih antiinflamatornih lekova), niske doze aspirina takođe ne bi trebalo primenjivati kod pacijenata sa poznatom preosjetljivošću na NSAIL (npr. diklofenak, ibuprofen, ketorolak, meloksikam, naproksen, ketoprofen i dr.) Izlaganje niskim dozama aspirina kod pacijenata sa nazalnim polipima može rezultovati bronhokonstrikcijom koja može biti opasna po život i treba je izbegavati. Isto vredi i za pacijente s astmom koji u anamnezi imaju podatake o akutnom bronhospazmu izazvanom aspirinom.

Relativne kontraindikacije za niske doze aspirina uključuju gastrointestinalno krvarenje u anamnezi, aktivni čir na želucu, druge izvore gastrointestinalnog ili genitourinarnog krvarenja i ozbiljne poremećaje funkcije jetre. Ukoliko je došlo do nekog akušerskog krvarenja i drugih akušerskih faktora rizika za trudnoću, odluku da se nastavi s malim dozama aspirina treba razmotriti od slučaja do slučaja.


Uvođenje u terapiju


Primećeno je da se najbolji rezultati u prevenciji preeklampsije dobijaju ukoliko se sa primenom niskih doza aspirina počne pre 16. nedelje trudnoće, dok je taj efekat manji ukoliko se počne posle tog perioda. Što se tiče trajanja terapije, trenutno postoje različita iskustva. Negde se terapija prekida u 36. nedelji trudnoće, a negde nastavlja do porođaja. Nije primećen benefit, niti neželjena dejstva u oba slučaja.


Nedovoljno dokaza za primenu aspirina


Primena niskih doza aspirina ne preporučuje se ženama sa nedostatkom faktora rizika za preeklampsiju, a u slučaju prethodne mrtvorođenost deteta, ili smanjenog rasta bebe. Međutim, kod žena s rizikom od preeklampsije, davanje niskih doza aspirina može smanjiti rizik od ograničenog rasta fetusa. Takođe, ne postoji preporuka za primenu aspirina u prevenciji prevremenog porođaja u odsustvu rizika za preeklampsiju, mada aspirin smanjuje kontrakcije materice.


1,661 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


nevena nevena
nevena nevena
Feb 12, 2022

Sta se desava sa naglim prestankom uzimanja aspirina u trudnoci? Na pocetku 3 trimestra po preporuci. Da li tada moze doci do ugrozavanja ploda?

Like
bottom of page