top of page

HUMANI HORIONSKI GONADOTROPIN (hCG) I TRUDNOĆA

Updated: Aug 21, 2021

Humani horionski gonadotropin je glikoprotein sličan po aktivnosti LH hormonu i oba deluju preko zajedničkog LH-hCG receptora. Sastoji se od dve subjedinice – alfa i beta. Alfa subjedinica je po strukturi slična kao i kod LH, FSH i TSH hormona, dok biološko dejstvo ovih hormona zavisi od posebnog oblika beta subjedinice.


Slika za Ginekoblog, dr Aleksandar Babić, Ginekolog Novi Sad, Ginekološki pregled
hCG i trudnoća, Ginekoblog

hCG se najvećim delom stvara u ćelijama posteljice, a manjim delom i u bubrezima bebe. Visoke vrednosti hCG se u početnoj trudnoći nalaze u krvi majke i u plodovoj vodi. hCG molekuli se mogu detektovati u krvi trudnih žena već 7-9 dana nakon skoka LH hormona koji prethodi ovulaciji, što znači da porast vrednosti hCG odgovara vremenu implantacije oplođene jajne ćelije u materici. Ovaj početni deo trudnoće karakteriše brzi porast vrednosti koji se na svakih 48h duplira u trudnoćama koje se uredno razvijaju. Dobro je da se pri praćenju nivoa hCG koristi uvek isti test (tj. da se analiza radi u istoj laboratoriji), s obzirom da izmerene vrednosti mogu značajno varirati između različitih testova, što može dati nejasnu sliku.

hCG dostiže najvišu vrednost između 60 i 80 dana od menstruacije, tj. pad vrednosti počinje između 10. i 12. nedelje trudnoći, koji se dešava do 16. nedelje. Nakon toga nivo hCG ostaje relativno konstantan do kraja trudnoće.

Pored testa na trudnoću iz krvi u širokoj primeni su i testovi iz urina. Preko urina se izlučuju razgradi produkti hCG molekula. Osnovi razgradni produkt se označava kao „beta core fragment“, na koji reaguju odgovarajuća antitela koja se nalaze u urinarnim testovima na trudnoću.

Osnovna uloga hCG je očuvanje funkcije žutog tela, koje se izvan trudnoće razvija posle ovulacije i ukoliko se trudnoća ne ostvari ono propada i dolazi do menstruacije. Očuvanjem funkcije žutog tela obezbeđuje se dovoljna količina hormona koji nakon oplodnje čuvaju trudnoću. Pored toga hCG ima značaj za stvaranje hormona testotsterona i razvoj muškog ploda. Takođe, hCG može delovati i na stimulacije štitne žlezde kod žena, što nekad može delovati na ispoljavanje hipertireoze.

Povećane vrednosti hCG u odnosu na uobičajene mogu se sresti kod blizanačkih trudnoće, stanja koje se zove fetalna eritroblastoza (povezana sa hemolitičkom anemijom ploda), kod gestacijske trofoblasne bolesti, ploda sa Daunovim sindromom, kod nekih maligniteta. Smanjene vrednosti obično karakterišu trudnoće koje će se završiti pobačajem, uključujući i vanmateričnu trudnoću. U svakom slučaju, pozitivne vrednosti i detektovanje hCG u krvi, ili urinu će skoro uvek ukazati na postojanje trudnoće.


Ovaj tekst je objavljen i može se pročitati i na sajtu: https://healthmedic.rs/hcg-i-trudnoca/

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page